COORDINACIÓ VOLS UAS

Les coordinacions amb l'Aeròdrom de Palafolls s'han de sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació, mitjançant el document d'acord que podeu trobar en el següent botó:


L'Aeròdrom Palafolls respondrà el més aviat possible.